Wanneer u gebruik wilt maken van uitzendkrachten, dan legt u uw vraag neer bij een uitzendbureau. Dat klinkt heel simpel toch?

Zo simpel is het helaas niet helemaal. Er zijn namelijk wel een paar dingen om rekening mee te houden.

Keten- en inlenersaansprakelijkheid

Heeft u wel eens gehoord van de keten- en inlenersaansprakelijkheid? Dit betekent dat u aansprakelijk worden gesteld wanneer het uitzendbureau waarmee u zakendoet de loonheffingen of omzetbelasting van de arbeidskrachten niet betaalt. Daar kan ook nog een boete van de Belastingdienst en Inspectie SZW bij komen. Niet bepaald iets waar u op zit te wachten.

Het SNA-keurmerk

Gelukkig heeft de Stichting Normering Arbeid (SNA) het SNA-keurmerk ontwikkeld. Het SNA-keurmerk wordt na grondige inspectie verstrekt aan ondernemingen waarmee u met een gerust hart zaken kunt doen. Met het keurmerk wordt als het ware ‘het kaf van het koren gescheiden’.

Het keurmerk is gebaseerd op de nationale norm, NEN 4400. Er wordt gekeken naar de volgende punten:

  • Identificatie van de onderneming
  • Aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting
  • Loonbetaling volgens de wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
  • Het uitvoeren van identiteitscontrole
  • Controle op het gerechtigd zijn om in Nederland te werken
  • Voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes door het in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

Als u gebruik maakt van een uitzendbureau met het SNA-keurmerk komt u (onder voorwaarden) in aanmerking voor fiscale vrijwaring en worden uw risico’s nog verder beperkt.

SNA-Keurmerk Warx Personeel

Door te kiezen voor het SNA-keurmerk laat wij als Warx Personeel zien dat wij het belangrijk vinden om goede dienstverlening te bieden, volgens de wet- en regelgeving. Het keurmerk is voor ons een (h)erkenning van de kwaliteit die wij willen leveren en helpt ons ook de kwaliteit van onze administratie nog verder te verbeteren. Daarom doen we ieder jaar weer vrijwillig mee met de controles.

Ook voor 2023 zijn wij weer SNA-gecertificeerd. Met trots kunnen we melden dat onze administratie zodanig was ingericht dat er geen enkel verbeterpunt te vinden was.

We voldoen aan alle normen, zoals vastgelegd in het Handboek Normen SNA en zijn opgenomen in het Register Normering Arbeid.

Inspecties voor het keurmerk SNA

De onafhankelijke inspecties voor het keurmerk worden uitgevoerd door inspectie-instellingen die een overeenkomst met SNA hebben gesloten en die door de Raad voor Accreditatie zijn geaccrediteerd.

Zo’n inspectie vindt niet eenmalig plaats. Om uw risico op aansprakelijkstelling en boetes te beperken worden ondernemingen met het SNA-keurmerk frequent opnieuw geïnspecteerd door onafhankelijke inspectie-instellingen; in de regel tweemaal per jaar. Zo weet u zeker dat de onderneming nog steeds aan de eisen van het keurmerk voldoet.

Kortom:

Als u gebruik wilt maken van uitzendkrachten, doe dan alleen zaken met uitzendbureaus die het SNA-keurmerk hebben. Zo kunt u betrouwbaar zakendoen.

Wilt u meer weten over ons keurmerk? Neem dan gerust contact met ons op!

Meer informatie over het SNA-keurmerk vindt u op de website van SNA en in deze overzichtelijke folder van de SNA: Het SNA-keurmerk: dé norm voor betrouwbaarheid.

 

Contact

Meer informatie over ons SNA-keurmerk?