Kwaliteit hoog in ons vaandel

Door te werken met certificering verbinden we ons aan normen voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Dat houdt ons alert en geeft u net dat stukje extra vertrouwen. Op deze pagina vindt u meer informatie over onze certificeringen. Ook kunt u de daarbij behorende documenten downloaden.

NBBU

Warx Personeel is lid van de NBBU. De NBBU ziet er op toe dat alle wet- en regelgeving wordt nageleefd, en dat de leden betrouwbaar en professioneel opererende ondernemingen zijn. Dit doen zij onder andere door cao-controles te houden, om te zorgen dat de NBBU-cao’s voor Uitzendkrachten en voor Vaste medewerkers in de uitzendbranche op een correcte manier worden gehanteerd. Ons lidmaatschap van de NBBU garandeert kwaliteit, betrouwbaarheid en professionaliteit. Lees hier meer over de meerwaarde van het lidmaatschap voor opdrachtgevers en uitzendkrachten.

Document: Lidmaatschap NBBU

NEN-keurmerk

Warx heeft het NEN-keurmerk (NEN 4400-1 Certificaat) en staat ingeschreven in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA). Dat geeft de garantie dat onze personeels- en loonadministratie voldoet aan alle wettelijke verplichtingen. Hiermee laten we zien een betrouwbare partner te zijn voor onze opdrachtgevers en dat we onze opdrachtgevers zoveel mogelijk behoeden voor de gevolgen van aansprakelijkheid voor niet afgedragen belastingen, sociale verzekeringspremies en voor hoge boetes voor het werken met mensen die niet gerechtigd zijn om in Nederland te werken.

Document: Verklaring-van-registratie-SNA

Stichting Normering Flexwonen (SNF)

Warx heeft het certificaat behaald van de Stichting Normering Flexwonen (SNF), omdat we voldoen aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten. Dit keurmerk is een vrijwillig keurmerk, dat je alleen krijgt wanneer je huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten voldoen aan gestelde normen voor bijvoorbeeld leefruimte, ventilatie, hygiëne, brandveiligheid, sanitaire voorzieningen en kookgelegenheden.

Document: Verklaring-van-registratie-SNF

Verklaring betalingsgedrag

De verklaring betalingsgedrag van de Belastingdienst laat zien dat we alle verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting hebben betaald.

Document: Verklaring-Betalingsgedrag

G-rekening

De G-rekening is een geblokkeerde bankrekening, waarmee wij alleen de loonheffingen en btw aan de Belastingdienst betalen. De G-rekening beschermt inleners tegen de gevolgen van de Wet Ketenaansprakelijkheid en tegen wanbetalingen aan de Belastingdienst aan de kant van de uitlener.

Document: G-rekening

Kamer van Koophandel

Warx staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 000024571903. Op het Uittreksel Handelsregister is alle informatie van de inschrijving te vinden.

Document: Uittreksel Warx